Lưu trữ thẻ: mài sàn bê tông tây ninh

Mài sàn bê tông Tây Ninh

Tình hình đánh bóng bê tông Tây Ninh

Loading

Mài sàn bê tông Tây Ninh Bạn cần đội thi công bê tông mài giả đá, đá rửa terrazzo, granito nghệ thuật, đánh bóng mài sàn lộ đá, xoa nền, đổ xử lý cải tạo nâng cấp bê tông (bị nứt mặt bụi, phồng rộp, rỗ tổ ong, vữa tự san phẳng, sân bị ẩm […]

0902.527.135