Lưu trữ thẻ: đánh bóng bê tông bến tre

Mài sàn bê tông Bến Tre

Mài sàn bê tông Bến Tre

Loading

Mài sàn bê tông Bến Tre Bạn cần đội thi công bê tông mài giả đá, đá rửa terrazzo, granito nghệ thuật, xoa nền, mài sàn lộ đá, đánh bóng, nhuộm màu, bắn bi, xử lý cải tạo nâng cấp bê tông (bị nứt, vữa tự san phẳng, sân bị ẩm mốc, nứt mặt, trắng […]

0902.527.135