Lưu trữ thẻ: mài sàn bê tông bạc liêu

Mài sàn bê tông Bạc Liêu

Mài sàn bê tông Bạc Liêu

Loading

Mài sàn bê tông Bạc Liêu Bạn cần đội thi công bê tông mài giả đá, đá rửa terrazzo, granito nghệ thuật, xoa nền, mài sàn lộ đá, đánh bóng, nhuộm màu, bắn bi, xử lý cải tạo nâng cấp bê tông (bị nứt, vữa tự san phẳng, sân bị ẩm mốc, nứt mặt, trắng […]

0902.527.135