Lưu trữ thẻ: việc làm

Việc làm vệ sinh công nghiệp

Việc làm vệ sinh công nghiệp

Loading

Việc làm vệ sinh công nghiệp  Bạn cần cần tìm kiếm việc làm, công ty vệ sinh tuyển dụng nhân sự làm thời vụ, tạp vụ, theo giờ, sơn sàn epoxy, mài sàn bê tông, đánh bóng sàn đá, tạp vụ, vệ sinh theo giờ, chống thấm lương liền theo ngày và tháng. Yên tâm […]

0902.527.135